Doporučení dodavatele

Doporučení prodávajícího k přejímce a použití objednaného zboží a pokládce dlažeb a obkladů

I. Prodávající

LHS spol. s r.o.

IČ: 46973036

DIČ: CZ46973036

se sídlem: Stavební 4085/4, 69501, Hodonín

zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7463

kontaktní údaje:

email: hodonin@lhs-stavebniny.cz

telefon: +420 724 295 491

www.lhs-stavebniny.cz

II. Reklamace poškození objednaného zboží při přepravě

 1. Uplatňuje se přímo u přepravní společnosti, která zásilku dodávala.
 2. Zásilku, která má viditelně poškozené balení, nemusí kupující převzít nebo je možné ji převzít s výhradou a s řidičem sepsat tzv. Zápis o škodě + ve výhradě uvést informaci o poškozeném balení.
 3. Řidič, dle podmínek přepravní společnosti nemá povinnost vyčkat na místě zásilky na její kompletní převzetí, proto doporučujeme při sebemenším podezření sepsat Zápis o škodě. Následně zkontrolujte obsah balení a pokud je zboží poškozené, neprodleně informujte přepravní společnost i nás. Přepravní společnost je povinna zahájit reklamační řízení.
 4. V případě, že zboží není viditelně poškozené při převzetí a jeho poškození zjistíte až při rozbalování (platí také i při viditelném poškození balení, které bylo přijaté s výhradou), je potřeba, aby se se zbožím již dále nemanipulovalo. Je nutné provést kompletní fotodokumentaci. Bez řádné fotodokumentace nemůže být reklamace uznána.
 5. Veškeré dokumenty k reklamaci (fotky: etiketa obalu zásilky, poškození obalu zásilky, poškození obsahu zásilky) nám zašlete na adresu hodonin@lhs-stavebniny.cz.

III. Přejímka objednaného zboží

 1. Pokud možno si co nejdříve překontrolujte dodané dlažby a obklady rozložením v ploše a to včetně dekorů.
 2. Zkontrolujte jednotnost značení rozměrů a odstínů na kartonech.
 3. Nikdy nemíchejte různě označené odstíny a rozměry. Odstíny barev dlažeb a obkladů mohou být odlišné od vystavených vzorků na prodejně nebo obrázků z katalogů apod.
 4. Výrobní šarže dlažeb a obkladů se mohou v rámci norem barevně lišit, obdobně mohou být mírně odlišné barevné odstíny i u dekorací.

IV. Pokládka a použití obkladů a dlažeb

 1. U velkoformátových dlažeb je nutné mít dokonale vyrovnanou plochu, na kterou budete obklady nebo dlažby lepit. Doporučujeme proto na podlahu použít nivelační hmotu, kterou vytvoříte dokonale rovný podklad.
 2. V současné době doporučujeme pro dokonalé srovnání velkoformátových dlažeb při pokládce použití plastových spon a plastových klínků.
 3. Keramickou dlažbu můžete také použít i jako obklad na stěnu (30×60, 30×90, 45×45, 60×60 cm). Obklad na dlažbu v žádném případě nepoužívejte, je křehký a může popraskat.

V. Použití koupelnového nábytku

 1. Dřevěné a lakované výrobky nesmí stát ve vodě, stabilně vlhkém prostředí, být omývány tekoucí vodou a také být vystavené častému stříkání vodou ze sprchové růžice.
 2. Omývejte vlhkým hadříkem a následně vytřete vždy do sucha.

VI. Záruční doba

 1. Na dodané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků.
 2. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Záruka se nevztahuje na:
 • vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku či jeho modifikací nebo jeho používáním nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití,
 • vady způsobené běžným opotřebením výrobku, jeho mechanickým poškozením nebo vady způsobené v důsledku živelných pohrom apod.

V Hodoníně dne 01.03.2019.